Czym jest coaching zdrowia

Coaching to psychologiczna metoda rozwoju osobistego i zawodowego człowieka czerpiąca w znacznej mierze z dorobku niedyrektywnych nurtów terapeutycznych oraz teorii zarządzania. Pomimo studiów z jego zakresu oraz fachowych czasopism, coaching bywa niesłusznie mylony z infantylnymi mowami motywacyjnymi czy treningami mającymi na celu podniesienie poczucia własnej wartości człowieka. Jedną z odmian coachingu jest coaching zdrowia (health coaching). Niewątpliwie warto poddać go szczególnej refleksji, zwłaszcza że jako usługa – dotyczyć ma ludzkiego zdrowia, a skoro tak, powinien spełniać najwyższe standardy, z czym jednak nie zawsze mamy do czynienia.